Naslovna stranica

Bravarija Mirt

Bravarija Mirt d.o.o. je započela sa radom kao obrt pod nazivom Strojobravar Juraj Mirt, osnovan 30.05.1972.g. Na samom početku rad se odvijao u 50 m2 poslovnog prostora dok se današnje poduzeće prostire u dvije poslovne hale sa velikim manipulativnim i skladišnim prostorom, sve zajedno preko 1000 m2 poslovnog prostora u stalnom proširenju.

Saznajte više… 

naši projekti

Kroz dugi niz godina poslovanja radili smo na velikim projektima koje smo uspješno priveli kraju. Neki od projekata na kojima smo radili su:

  • Izrada filtera na termo centralamo u Plevlju, Kakanj, Ljubljana
  • Izrada odvodnih kanala na mostu Maslenica
  • Izrada rasvjetnih stupova na području grada Zagreba
  • Izrada zaštitnih kapa za pragove za Hrvatske željeznice

Saznajte više…

galerija slika

Posjetite našu galeriju slika kako bi vidjeli primjere naših radova.

Saznajte više… 

kontaktirajte nas