Projekti

Izrada filtera na termo centralama u Plevlju.

Kakanj, Ljubljana

Izrada odvodnih kanala na mostu Maslenica.

Maslenica

Izrada rasvjetnih stupova na području grada Zagreba.

Grad Zagreb

Opremanje kamenoloma sa dijelovima za postrojenja G.P. Krk i na otoku Braču.

Krk, Brač

Izrada dijelova za potrebe ciglarske industrije – izrada polica za sušenje crijepa.

Hrvatska

Izrada zaštitnih kapa za pragove za Hrvatske željeznice.

Hrvatska

Izrada raznih filtera i ventilatora za brodsku industriju.

Hrvatska