Politika upravljanja kvalitetom

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Tvrtka BRAVARIJA MIRT d. o. o. uvela je sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015 da bi postigla najvišu moguću razinu kvalitete svojih proizvoda i usluga u djelatnosti: Proizvodnja čeličnih konstrukcija i njihovih dijelova.
Politika upravljanja kvalitetom sastavni je dio naše poslovne politike i strategije razvoja organizacije, a određena je jasno postavljenim ciljevima kvalitete i prilagođena samoj organizaciji.
Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, naša politika usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana:

 

KUPCI – KORISNICI USLUGA

Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetno izvedene usluge, fleksibilnost i poštivanje rokova

Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada.

 

DOBAVLJAČI – KOOPERANTI

Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu.

 

ZAPOSLENICI

Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije

Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti.

 

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Poslovati u skladu sa zakonskim propisima.

 

VLASNIK-DIREKTOR

Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima norme ISO 9001:2015

Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj.

 

Bedekovčina, 05.02.2019.

Direktor:

Josip Mirt